Nicaragua

MiCrédito

Deze 1e lening van 500.000 euro voor nieuwe lokale partner MiCrédito zal worden gebruikt voor de financiering van 300 kleine landbouwbedrijven in rurale gebieden in Nicaragua die het geld kunnen gebruiken om hun bedrijf te laten groeien. Het gaat vooral om boeren die mais, rijst, bonen en groenten verbouwen. 

 • Via lokale partner
 • 50 nieuwe banen
 • 700 mensen bereikt
Leningnemer

€500.000

Leenbedrag

24 maanden

Looptijd

5,00%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 6 dagen op 26 juli 2021.
+ 1065 mede-investeerders

Over de uitgevende instelling

 

Algemene informatie:

Uitgevende instelling:                   MiCrédito, S.A
Land:                                               Nicaragua
Hoofdkantoor:                                Managua            
Website:                                          https://www.micredito-en.com/
Opgericht:                                      01/07/2004
 

Documentatie

Information document uitgevende instelling (voor NL investeerders)

Information nota uitgevende instellling (voor Belgische investeerders)

 

Projectvoorwaarden

Valuta:                                             EUR
Bedrag:                                            500,000
Looptijd:                                           24 maanden                  
Rente:                                               5% per jaar

Lees hier het blog over deze nieuwe partner

Samenvatting

MiCrédito Nicaragua is een microfinancieringsinstelling (“MFI”) die klanten aan de onderkant van de samenleving bedient. Het huidige managementteam is sinds 1990 betrokken bij microleningen in Nicaragua, toen ze met elkaar Fundación CHISPA oprichtten, een van de meest succesvolle programma's in microleningen van het land. In 2000 ging CHISPA samenwerken met andere investeerders om de eerste gereguleerde MFI in het land (“CONFIA”) op te richten, wat uitgroeide tot een netwerk van 10 vestigingen met 70 medewerkers.

In 2004 besloot MEDA een verdere rol in te nemen bij het vergroten van participatie in de financiële sector, voornamelijk door meer services te gaan bieden en zich meer te focussen op de, toen nog minder bereikte, rurale markt. Dat leidde tot de oprichting van MiCrédito Nicaragua als NGO. Na acht jaar te hebben gewerkt aan het vergroten van de interne, institutionele capaciteit werd het bedrijf in 2013 goedgekeurd als nieuwe microfinancierder door CONAMI, de nationale commissie voor microfinanciering in Nicaragua.

Micredito heeft 12 vestigingen. De vertegenwoordigers bezoeken de vaak rurale klanten van deur tot deur per brommer of motor. Tijdens de pandemie is ook de digitalisatie van MiCrédito van pas gekomen, doordat het bedrijf op enkele wettelijke eisen met betrekking tot KYC (“Know Your Customer”) haar processen volledig heeft gedigitaliseerd.

 

Doel van de lening

Deze lening van 500.000 euro zal worden gebruikt voor de financiering van 300 kleine landbouwbedrijven in rurale gebieden die het geld kunnen gebruiken om hun bedrijf te laten groeien. Het gaat vooral om boeren die mais, rijst, bonen en groenten verbouwen. 

 

Missie
Het creëren van zakelijke oplossingen die zowel sociale als financiële steun aan micro- en kleine ondernemers omvatten, wat zorgt voor een meer welvarende toekomst.


Visie
Om uit te groeien tot een institutionele bank, om bij te dragen aan de economische en sociale ontwikkeling van de micro- en kleine bedrijven in Midden-Amerika

 

Impact

MiCrédito verwacht de volgende impact op klanten te hebben:

 • Voor 1.500 gezinsleden van 300 gezinnen (gemiddelde gezinsgrootte van 5 leden in landelijke gebieden) die in de landbouwsector werken.
 • Om de voedselbasis van hun families en voor de meerderheid van de bevolking te verzekeren.
 • Direct en indirect 614 banen te genereren op het platteland door agrarische activiteiten.

 

COVID-19-update

Bij MiCrédito zijn we proactief geweest bij het implementeren van maatregelen die hebben bijgedragen aan de gezondheid van alle medewerkers en klanten. Enkele van de uitgevoerde acties waren:

 

 •   Het gebruik van digitale bonnen bij klantbetalingen promoten om fysiek contact te vermijden.
 •   Temperatuur opnemen en handen wassen alvorens filialen en kantoren te betreden.
 •   Beperken van het aantal klanten in de filialen om de social distancing te bewaren.
 •   Zoveel mogelijk werken vanuit huis.
 •   Verplicht gebruik van maskers en gezichtsschermen.
 •   Het verstrekken van schoonmaak- en verzorgingssets aan al het personeel.
 •   Covid-19 preventiecampagne op sociale netwerken.

 

Management team

Verónica Herrera - Chief Executive Officer (CEO)

Veronica worked for Nicaragua’s People’s Bank and then began a career working with MEDA. She holds a degree in Public Accounting with a concentration in finance from the National University of Managua, Nicaragua.

She has completed additional studies in Bank Management and has comprehensive knowledge of banking in Nicaragua. More recently, Verónica completed The Strategic Leadership for Microfinance Program at the Harvard Business School.

Moises Valle Marenco – Chief Operating Officer (COO)

He holds a degree in Public Accounting and Finance from the Universidad Evangélica Nicaragüense (UENIC) and has worked in a variety of managerial and accounting roles in several companies.

Cesia Calderon – Chief Credit Officer (CCO)

She has been in the microfinance industry for more than 14 years and has progressed through a number of roles, to become head of Credit in 2018. Graduated from UNICA, with a Degree in Business Economics and has a postgraduate degree in Advanced Finance.

Grethel Meza Rivera – Chief Financial and Administrative Officer (CFO)

Grethel has over 14 years of experience in finance and administration. She holds a Master's degree in Financial Management from the University of Barcelona (UB) in Barcelona, Spain and a Bachelor's degree in Business Administration, with a specialization in Banking and Finance from the Universidad Centroamericana (UCA).

Lyann Urbina – Executive Assistant and Public Relations Officer

She provides administrative support to the CEO and Board members. She also leads the Communication department and social performance of the institution, as the public relation officer. She has a Bachelor's degree in Social Communication from the Universidad Centroamericana (UCA) and joined MiCrédito team in 2016.

Lucia Sanchez Valverde – Risk & Compliance Manager

She is graduated from the UNI (National University of Engineers) with a degree in industrial engineering specializing in finances, human resources, marketing, and project development. She also has training in money laundering, terror financing, and risk management from United States Inter-American Community Affairs in Miami, FL.

Yerly Salmeron - Head of Internal Audit

Yerly joined the MiCrédito team in March 2015, but she had worked with the institution previously as a consultant on audits and internal monitoring. She holds a degree from the Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-RUCFA) and is a registered public accountant and an active member of the Nicaraguan College of Public Accountants.

Awards

In 2021, MiCredito was in the Top 3 of the best MFI in Central America and Dominican Republic.

 

BedrijfsnaamMiCredito
DirecteurVeronica Herrera Balladares
Opgericht2004-01-01
LocatieManagua 
SectorAgrarisch
Omzet€3.900.000
Werknemers94

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 50 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 700 mensen bereikt

Over de investering

TypeVia lokale partner
LeningnemerMiCredito
Leenbedrag€500.000
Rente op jaarbasis5,00%
Looptijd24 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over MiCredito

Portfolio Overzicht€11.582.101
Eigen Vermogen / Totaal vermogen32,00%
Afschrijfpercentage afgelopen 12 maanden4,80%
% Leenbedrag vertraagd (>90 dg)4,60%

Wij lenen al uit aan MiCrédito

Chris Vandenplas
Gerard de Jong
Gert Mosterd
Trees van den Hoogen
Arno van Haren
+ nog
1065
investeerders