Ghana

REDAVIA GmbH 17

Met een lening van 285.000 euro kan REDAVIA 6 complete zonnepanelensystemen inkopen en installeren bij evenzoveel middelgrote bedrijven in Ghana en Kenia.

 • Directe investering
 • 10 nieuwe banen
 • 400 mensen bereikt
 • 6 solar systems geïnstalleerd
Leningnemer

€285.000

Leenbedrag

18 maanden

Looptijd

5,50%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 3 dagen op 27 november 2021.
+ 607 mede-investeerders

LET OP: hoog risico product - directe lening aan een duurzame energie oplossingen distributeur. Risico op wanbetaling wordt niet afgedekt door een lokale partner. 

Basis info

Leningnemer:                        REDAVIA GmbH
Bedrag:                                  EUR 285.000
Looptijd:                                 18 maanden, halfjaarlijkse terugbetalingen           
Rente:                                    5.5% per jaar
 

Directe investering

Dit is een directe investering in een bedrijf. Er zit dus geen lokale financiële instelling tussen die het risico op wanbetaling afdekt. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project. 

Beschikbare documenten

Over het bedrijf

REDAVIA levert complete zonnepanelensystemen aan bedrijven en gemeenschappen in West- en Oost-Afrika. Met een bewezen staat van dienst op het gebied van kosteneffectieve, betrouwbare en schone energie zet REDAVIA zich in voor het gebruik van zonne-energie als een belangrijke motor voor duurzame ontwikkeling. 

De door REDAVIA opgeleide lokale specialisten verzorgen de installatie, werking en het onderhoud van elk zonnepark. REDAVIA's CO2-neutrale oplossing kan worden gebruikt om het elektriciteitsnet of dieselgeneratoren ter plaatse aan te vullen. Door flexibele leaseovereenkomsten met een minimale initiële investering, kunnen REDAVIA-klanten hun kosten verlagen en hun operationele flexibiliteit vergroten.

Het bedrijf is in 2011 opgericht door Erwin Spolders. Het hoofdkantoor is gevestigd in Munchen en het bedrijf is actief in Ghana, Tanzania en Kenia.

Bekijk hier het introductiefilmpje (3 min.)

Het project

REDAVIA's zonnepanelen units geven commerciële en industriële bedrijven in Ghana en Kenia toegang tot schone en betaalbare energie. Met een lening van €285.000 financiert en installeert REDAVIA 6 solarunits van in totaal 400 kWp bij 3 klanten in Ghana en 3 klanten in Kenia. Tot op heden heeft REDAVIA 100 units geïnstalleerd en deze in overeenstemming met de Ghanese en Keniaanse regelgeving onder lease-to-own-contracten uitgevoerd, met een gemiddelde leasetermijn van 12 jaar. Met deze lening kunnen de bedrijven tot 500 MWhs per jaar aan schone energie gebruiken, met in totaal 400 werknemers en andere belanghebbenden.  

De 6 te financieren units zullen in containers naar Ghana en Kenia worden verscheept. Elke unit bestaat uit zonnepanelen, geprefabriceerde aluminium framestructuren, invertersystemen en bekabeling om de panelen te verbinden. Overige benodigdheden zoals betonblokken worden lokaal ingekocht. Zodra al het materiaal is aangekomen op de plaats van bestemming, wordt de container uitgepakt en wordt de unit binnen 2 dagen geïnstalleerd. De gestandaardiseerde units van REDAVIA bieden een voordeel in flexibiliteit; ze kunnen worden gecombineerd met grotere zonnepanelensystemen of opnieuw worden ingezet voor nieuwe klanten, als de bestaande gebruiker een andere energiebehoefte krijgt.

Impact

Tot nu toe in Ghana:

 • REDAVIA heeft met de verkochte units 4400 MWh schone energie geproduceerd en elke eenheid op zonne-energie voegt per jaar 120 MWh toe
 • In totaal is er 3200 ton aan CO2-uitstoot gereduceerd, waarbij elke extra unit nog eens 55 ton CO2-reductie oplevert
 • De huidige solar units van REDAVIA in Ghana geven meer dan 20.000 werknemers en bewoners toegang tot schone energie
 • De klanten van REDAVIA zijn niet alleen eigenaar van de zonne-energie installaties nadat het leasecontract is voltooid, elke unit levert per maand een flinke energiebesparing op
 • REDAVIA werkt samen met de regionale maritieme universiteit om studenten op te leiden en voor te bereiden op engineeringbanen in de sector hernieuwbare energie, waardoor ook op die manier een duurzame ontwikkeling in Ghana wordt gewaarborgd

Missie & visie

Onze visie is om marktleider te zijn op het gebied van van kosteneffectieve en betrouwbare lease-to-own zonne-energieoplossingen voor bedrijven en gemeenschappen. Daarnaast is het doel om in 2021 tenminste 650.000 mensen toegang te verschaffen tot schone elektriciteit.

Management team

Erwin Spolders, Chief Executive Officer

Erwin Spolders is de CEO en oprichter van REDAVIA. Erwin heeft meer dan 12 jaar ervaring in het verkopen en bouwen van zonnepanelen. Voordat hij REDAVIA oprichtte, was Erwin directeur van de solar construction business van Q-Cells voor de EMEA-regio. Voordien leidde hij McKinsey & Company's activiteiten rond de zakelijke impact van klimaatverandering. Erwin behaalde zijn bachelor in Business and International Relations aan de University of Virginia en zijn MBA in Finance, Marketing and Entrepreneurship van de Wharton School, University of Pennsylvania in de VS.

Oliver Keilhack, Chief Financial Officer:

Oliver Keilhack is de CFO van REDAVIA en heeft meer dan 20 jaar ervaring in ondernemersfinanciering. Hij bekleedde CFO-posities in een reeks risicokapitaal gestuurde biotech- en hightechorganisaties, waaronder de Duitse onderneming voor micro-ondernemingen Micropelt en oncologische diagnostiek, AdnaGen. Eerder was Oliver bestuurslid bij Trade2B en betrokken bij de SynerTrade Group, na een aantal jaren in internationale, leidinggevende functies bij Mannesmann te hebben doorgebracht. Oliver behaalde een master in Business Administration aan de WHU - Otto Beisheim School of Management in Duitsland.

Prijzen:

 • Frost & Sullivan’s Best Practices Award 2014

Zie ook de website: https://www.redaviasolar.com

BedrijfsnaamREDAVIA GmbH
DirecteurErwin Spolders
Opgericht2011-10-17
LocatieMunich
SectorAgrarisch
Omzet€1.150.000
Werknemers15

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 10 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 400 mensen bereikt
 • Met deze lening worden 6 solar home systems geïnstalleerd

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerREDAVIA GmbH
Leenbedrag€285.000
Rente op jaarbasis5,50%
Looptijd18 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over REDAVIA GmbH

Totale bezittingen€7.031.937
Omzet€76.553
Eigen Vermogen / Totaal vermogen44,00%
Liquiditeit793,00%

Wij lenen al uit aan REDAVIA GmbH 17

Joop Singeling
Marius Gjerset
Jan-Dik Boot
Ron van Eijk
Marvin Göbbels
+ nog
607
investeerders